RTL News 2.5.2007
Accueil
Nos Statuts
Devenir Membre
Activités AHL
Coopération ADR - AHL
Conférence de Presse
Revue de Presse
Communiqués de Presse
Affaires juridiques
Questions parlementaires
Les relations internationales de l'AHL
Documentation
Votre avis nous intéresse
Liens
Contact

 

 

AHL kritiséiert nei Campagne vum Transportministère

D'Associatioun vun de Männer (AHL) kritiséiert déi nei Campagne ("pas si vite papa") vum Transportministère.

D'Männer si ganz kloer averstaan, dass d'Sécherheet op de Stroosse muss verbessert ginn, dass d'Leit solle méi lues fueren fir Akkzidenter an de Misère deen domadder verbonnen ass ze verhënneren, awer net esou.
Der AHL no géif mat deser absolut net neutraler Campagne ee sexistësche Message, deen d'Regierung an absenz de souegannten Ministère vun der Chancegläichheet schonn zanter Jore géife propagéiren, nach verstäerkt , nämlech de Message, dass de Mann gewalttäteg ass an d'Meedchen Affer vu sengem Papp ass.

De Mann, de Papp wier an desem Fall also deen dee mam Auto rennt, deen irresponsabel vis-à-vis vun de Kanner, vun de Meedercher ass.
D'AHL freet den Transportminister Lucien Lux an engem oppene Bréif fir déi Campagne direkt ze stoppen oder awer och Affichen op ze hänken wou d'Mamm ze gesinn ass an de Jong seet :
„Pas si vite , Maman.“
All Erwuessenen, op Mann oder Fra, misst méi responsabel fueren.

 

RTL - 06:59 02/05

 

© 2015 ahl